Menu
کلینیک آوای سلامتی

مطالب موجود مرتبط با : 'فعالیت بدنی و کاهش وزن'

چه میزان فعالیت بدنی برای من لازم است؟
همیشه شنیدیم ورزش کنید و فعالیت بدنی داشته باشید، اما نمی دانیم در روز چه قدر راه برویم، چقدر ورزش های هوازی انجام بدهیم؟ نمی دانیم آیا لازم است از کش و دمبل هم استفاده کنیم؟ هرم فعالیت های بدنی در این باره اطلاعات خوبی به ما می دهد.

ادامه مطلب...

تاریــــخ : چهارشنبه, 24 شهریور,1395
نویسنده : شیرین قاسمی