Menu
کلینیک آوای سلامتی

مطالب موجود مرتبط با : 'نشانه'

“روبان‌های رنگی” سلامت چه معنایی دارند؟
بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌ها از هر یک از روبان‌های رنگی برای حمایت از قشری خاص از بیماران و آگاهی‌بخشی افراد جامعه نسبت به آن بیماری استفاده می‌کنند. در حال حاضر 80 روبان رنگی مختلف تعیین شده که هر کدام نماد یک یا چند بیماری است که برخی از آنها بسیار شناخت شده‌تر از بقیه هستند.

ادامه مطلب...

تاریــــخ : چهارشنبه, 23 دی,1394
نویسنده : شیرین قاسمی