Menu
کلینیک آوای سلامتی

مطالب موجود مرتبط با : ' آداب هنگام غذا خوردن'

آداب غذا خوردن در اسلام (4)
آدابی که هنگام غذا خوردن در اسلام توصیه شده‌اند عبارتند از: بردن نام خدا، نشستن فروتنانه، با دست راست خوردن، خوردن با انگشتان، برداشتن لقمه‌های کوچک، از غذای مقابل خود خوردن، از کنار ظرف خوردن، شروع غذا با نمک و طولانی نشستن در کنار سفره.

ادامه مطلب...

تاریــــخ : یکشنبه, 07 شهریور,1395